Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


kosen_judo

Kosen Judo

Kosen Judo – (Kosen to skrót od koto senmon gakkō) obecnie w Japonii można też spotkać określenie Nanatei Judo lub Shichitei Judo.

Terminem kosen judo określa się reguły zawodów oraz styl i wariant judo trenowany przez zawodników biorących udział w rywalizacjach pomiędzy japońskimi szkołami technicznymi w latach od 1914 do 1944 roku (Koto Senmon Gakko, często skracane do kosen, w tłum. na ang. colleges technology, uczęszczali do nich uczniowie do ok. 20 roku życia).

Od 1952 roku kontynuacją tradycji turniejów kosen judo są turnieje nanatei judo lub shichitei judo (tłumaczenie tych słów sugeruje, że są to turnieje ne-waza) organizowane pomiędzy tzw. Siedmioma Uniwerystetami Cesarskimi (w Japonii ciągle w ten sposób zbiorczo określa się Uniwersytety Tokyo, Kyoto, Tohoku, Kyushu, Hokkaido, Osaka, Nagoya).

Kosen judo wyodrębniło się na bazie zasad, według których przeprowadzane były zawody. Były to turnieje zespołowe, a najważniejszą cechą odróżniającą od innych turniejów judo był brak ograniczenia czasu walki w parterze oraz kar za tzw. ściąganie do parteru tj. wymuszanie walki w parterze bez próby zastosowania rzutu (które zostało ograniczone przez Kodokan w 1925 r.).

Inną istotną cechą zawodów był brak kategorii wagowych oraz zasada „zwycięzca zostaje na macie”, czyli zawodnik walczył z kolejnymi przeciwnikami, aż do przegranej lub remisu (eliminującego obydwu zawodników z dalszej rywalizacji). Szkoły, aby skompletować zespoły w turniejach wystawiały często początkujących judoków, co dodatkowo premiować mogło opłacalność nauczania ich „parteru”, w którym mieli duże większe szanse na doprowadzenie choćby do remisu z zaawansowanymi judokami.

Spowodowało, to specjalizację oraz koncentrację w kosen judo na rozwoju technik parterowych, a w efekcie duże podobieństwo do wczesnego brazylijskiego jiu-jitsu (które zaczęło się formować w podobnym okresie niezależnie). Osobami, które najbardziej wpłynęły na powstanie i kształt kosen judo były takie legendy jak Hajime Isogai (10 dan), Tsunetane Oda (9 dan), oraz Yaichihyoe Kanemitsu (9 dan).

Kosen judo nie uznaje się za odrębne od kodokan judo, czy olimpijskiego judo i traktowane jest jako kolejny wariant judo (analogią może być podział na zapasy w stylu wolnym i klasycznym, sambo sportowe i bojowe, czy bjj gi oraz no gi).

Z uwagi na zmiany prawne po II wojnie światowej i rozwój olimpijskiego judo styl kosen judo stał się niszowym, uprawianym tylko w Japonii. Od kilku lat z uwagi na światową popularność brazylijskiego jiu-jitsu, kosen judo staje się ponownie odkrywane i coraz bardziej rozpoznawalne.

Znani judocy stylu kosen:

Dla zainteresowanych:

autor: Tomasz Kowalczyk

kosen_judo.txt · ostatnio zmienione: 2022/04/07 14:31 przez Krzysztof Głaz

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki