Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


kalendarium_polskiego_judo_1950_-_1990_ryszard_janiszewski
  :!: UWAGA, artykuł w trakcie edycji 

Kalendarium Polskiego Judo 1950 - 1990

publikacja za zgodą autora: Ryszard Janiszewski

1949 rok

24.11 – Warszawa - powstaje w Polsce pierwsza sekcja judo przy AWF Warszawa.

1951 rok

1.12 – Warszawa - pokaz judo (bez walk) w AWF Warszawa pod nazwą „Pierwszy krok judo”.

1953 rok

I Spartakiada Studentów AWF. Stoją od lewej: [[Henryk Gielec]], [[Jan Pyrc]],  [[Tadeusz Kochanowski]], [[Adam Nidzgórski]], [[Aleksander Muszyński]], [[Mirosław Żywczyk]], [[Janusz Orłowski]].

5-6.12 – Paryż (Francja) - I Mistrzostwa Europy Seniorów. Polacy nie uczestniczyli w mistrzostwach.

10.05 – Warszawa - I Spartakiada Studentów AWF Warszawa. Na program spartakiady złożyły się obrazy judo ułożone i wykonane samodzielnie przez poszczególne pary zawodników.

październik - Warszawa - powstaje pierwsza klubowa sekcja judo przy AZS AWF Warszawa.

13.12 – Warszawa - po raz pierwszy w Polsce zorganizowano zawody judo wg regulaminu Europejskiej Unii Judo.

1954 rok

23.05 – Warszawa - rozegrano pierwsze międzyklubowe zawody judo z udziałem zespołów AZS AWF i Gwardii Warszawa pod nazwą Indywidualny Turniej Zrzeszeń Sportowych. Zwyciężyli w wagach: kogucia – Jan Pyrc, piórkowa – Henryk Gielec, lekka – Adam Nidzgórski, średnia – :!: Uklejewski, półciężka – Mirosław Żywczyk. Zespołowo AZS AWF 30 pkt, Gwardia 24 pkt.

29.12 – Warszawa – odbyły się obrady Plenum Sekcji Atletyki Głównego Komitetu Kultury Fizycznej. Celem właściwego rozwoju zapasów, podnoszenia ciężarów i judo oraz wzmocnienia kierownictwa tych sekcji na podstawie zarządzenie Przewodniczącego GKKF nr 289 powołano odrębne sekcje : zapaśnictwa i wolnej walki oraz podnoszenia ciężarów i judo. Przewodniczącym wspólnej sekcji podnoszenia ciężarów i judo został wybrany Czesław Borejsza.

1955 rok

7.01 - Warszawa – zebranie Prezydium Sekcji Podnoszenia Ciężarów i Judo GKKF na którym doko­nano podziału prac członków Prezydium. Przewodniczącym wspólnej sekcji pozostał Czesław Borejsza, wiceprezesami ds. podnoszenia ciężarów Jan Witucki, ds. judo oraz przewodniczący Kolegium Sędziów – Tadeusz Kochanowski, członkami podsekcji judo zostali wybrani: Zbigniew Marzec - sekretarz, Franciszek Hapek, Mikołaj Kozak (odpowiedzialny za sprawy szkoleniowo-sportowe), Adam Nidzgórski, Bolesław Skowroński (odpowiedzialny za sprawy propagandowe), Aleksander Muszyński.

7-14.02 – Cetniewo – odbył się pierwszy w Polsce kurs doszkoleniowy sędziów judo. Powołano 20 sędziów. Kierownikiem kursu był Bolesław Skowroński, kierownikiem wyszkolenia Edward Hałoń a wykładowcami : Tadeusz Kochanowski, Franciszek Hapek, Mikołaj Kozak i Adam Nidzgórski.

29-30.10 – Kraków – odbył się „Eliminacyjny Turniej Zrzeszeń Sportowych w Walce Dżudo” przed Międzynarodowym Turniejem z Federacją Dynamo (NRD). Zwyciężyli: 60 kg Janusz Orłowski, 64 kg Jan Pyrc, 68 kg Płoszaj, 72 kg Adam Nidzgórski, 78 kg Uklejewski, pow. 78 kg Kędra.

28.11 – Warszawa – Hala Gwardii - rozegrane zostały pierwsze w Polsce zawody międzynarodowe z udziałem Federacji Dynamo (NRD) i Zrzeszenia Sportowego Gwardia (z udziałem zawodników Gwardii Warszawa i Gwardii Wrocław). Jedyną walkę wygrał Uklejewski z Wrocławia.

1956 rok

3.05 – Tokio (Japonia) - I Mistrzostwa Świata Seniorów. Polacy nie uczestniczyli w tych mistrzostwach.

11.05 – Warszawa – odbyło się zebranie Sekcji Judo GKKF podczas którego dokonano podziału prac i dokooptowano do Prezydium nowych członków. Aktualny skład Prezydium przedstawia się następująco : przewodniczący – Tadeusz Kochanowski, wiceprzewodniczący oraz przewodniczący kolegium sędziów – Bogusław Skut, sekretarz – Zbigniew Marzec. Komisja sportowa: Franciszek Hapek, Henryk Gielec, Mikołaj Kozak, Adam Nidzgórski i Aleksander Muszyński. Podczas zebrania zatwierdzono regulamin zdobywania stopni szkoleniowych judo oraz regulamin zdobywania klas sportowych.

8-10.06 – Wrocław Hala Sportowa WrOSTiW Stadion Olimpijski – z udziałem 26 zawodników rozegrany został Indywidualny Turniej Zrzeszeń Sportowych. Warunkiem startu było posiadanie minimum 5 kyu. W turnieju udział wzięło wielu znanych później trenerów. W wadze koguciej zwyciężył Kazimierz Kołodziejski (późniejszy założyciel Gwardii Koszalin, wychowawca m.innymi takich zawodników jak Marian Tałaj, Marian Standowicz, Andrzej Pawlak i inni). W wadze piórkowej Jan Ślawski (zawodnik, trener, założyciel sekcji AZS Siobukai Warszawa, wieloletni sekretarz Związku, sędzia międzynarodowy). W wadze lekkiej zwyciężył Adam Święc (zawodnik, trener, współzałożyciel sekcji judo Flota Gdynia). Drugie miejsca zdobyli: waga lekka Janusz Pawluk (wieloletni kierownik wyszkolenia PZJudo) i w wadze średniej Jerzy Banaszak (trener, założyciel sekcji judo Gwardia Warszawa, wychowawca takich zawodników jak m.innymi Adam Adamczyk, Piotr Liese). Turniej ten nazwano później pierwszymi nieoficjalnymi mistrzostwami Polski.

16.12 – Warszawa – drużynowy turniej Puchar Miast.

1957 rok

23-26.03 – Cetniewo - kurs doszkoleniowy instruktorów judo z udziałem czeskiego trenera Adolfa Lebedy.

Kurs doszkoleniowy instruktorów judo – Cetniewo. Stoją od lewej: Ulfik ?, Grochowski (Polityński), Kochanowski, Lebeda, Hapek, Kołodziejski. Niżej: Zieniawa, Ślawski. Kurs doszkoleniowy instruktorów judo – Cetniewo. Stoją od lewej: Ulfik ?, Grochowski (Polityński), Kochanowski, Lebeda, Hapek, Kołodziejski. Niżej: Zieniawa, Ślawski.

18-19.05 – Łódź - Hala Sportowa MDK. I Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów . Startowało 21 zawodników z następujących klubów : AZS Kraków, AZS AWF Warszawa i TWF Gdańsk. Zawody rozegrano zgodnie z międzynarodowymi przepisami walki. Walka trwała 3 rundy po 3 min. z 1 min. przerwą. Sędzią głównym był Bogusław Skut (późniejszy wieloletni prezes PZJudo).

Tadeusz Kochanowski19.05 – Łódź – po mistrzostwach Polski odbyło się plenarne zebranie sekcji „Judo” GKKF przekształcone w powołanie Polskiego Związku Judo. Klubami założycielskimi były AZS AWF Warszawa, AZS Kraków i Legia Warszawa. Prezesem został wybrany Tadeusz Kochanowski. Wiceprezesami : Bogusław Skut (d/s sędziowskich) i Franciszek Hapek (ds. sportowych), sekretarzem Zbigniew Marzec, skarbnikiem Celina Szulc, członkami Zbigniew Biedrzycki, Ryszard Zieniawa i Aleksander Muszyński (pierwszy trener PZJudo). Komisja Rewizyjna : Edward Hałoń, Kazimierz Gan i Jan Ślawski. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu w dniu 7 października 1957 r funkcję sekretarza powierzono kol. Janowi Ślawskiemu.

8.06-15.06 – Cetniewo – pierwsze zgrupowanie kadry narodowej przed spotkaniem Polska – NRD i kurs szkoleniowy instruktorów judo.

stoją: M.Ulfik, J.Ślawski,  A.Święc, R.Zieniawa, K.Jaremczak,   J. Banaszak, W.Kołaczkowski. Siedzą: Im Kuam Sik, K.Jaderny, trenerzy A.Muszyński i Fr.Hapek oraz zawodnicy P.Bąbka i Z.Wójcik.
Zdjęcie obok: stoją: M.Ulfik, J.Ślawski, A.Święc, R.Zieniawa, K.Jaremczak, J. Banaszak, W.Kołaczkowski. Siedzą: Im Kuam Sik, K.Jaderny, trenerzy A.Muszyński i Fr.Hapek oraz zawodnicy P.Bąbka i Z.Wójcik.

18.06 – Gdynia sala Domu Kultury pl. Kaszubski – pierwsze międzypaństwowe spotkanie w judo Polska - NRD zakończone zwycięstwem gości 11:1, a jedyną walkę zremisował Kazimierz Jaremczak. Reprezentanci Polski posiadali stopnie 3 i 4 Kyu, podczas gdy wszyscy reprezentanci NRD posiadali czarne pasy. Skład zespołu polskiego: w. kogucia J.Orłowski (AZS AWF Warszawa), w. piórkowa K. Jaremczak (TWF Gdańsk), w. lekka A.Święc, w. średnia W.Kołaczkowski (obaj AZS AWF Warszawa), w. półciężka R.Zieniawa /TWF Gdańsk), w. ciężka M.Ulfik (AZS AWF Warszawa)

19.07 – Warszawa – rejestracja Polskiego Związku Judo w Stołecznej Radzie Narodowej.

23-27.09 – Cetniewo

7.10 – Warszawa - odbyło się pierwsze wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Sportowej PZJudo.

26.11-7.12 – Warszawa - kurs szkoleniowy z udziałem czeskich trenerów : Adolf Lebeda (4 Dan), Jirji Synek (3 Dan) i Lepold Piszin (1 Dan). W kursie wzięło udział 35 uczestników a po kursie 26 najlepszych uczestników otrzymało pierwsze stopnie szkoleniowe a niektórzy z nich przystąpili do organizacji nowych sekcji judo.

8.12 – Warszawa – po zakończeniu kursu szkoleniowego rozegrano turniej drużynowy. Zwyciężył zespół TWF Gdańsk z kompletem punktów (8:0 34:13) w szeregach którego występowali m innymi Ryszard Zieniawa, Kazimierz Jaremczak i Ro Dzo Nam. II miejsce zdobył AZS AWF Warszawa II (5:3 26:22), III m AZS AWF Warszawa I (4:4 22:26), IV m AZS Kraków I (3:5 25:23), V m AZS Kraków II (0:8 13:33).

kalendarium_polskiego_judo_1950_-_1990_ryszard_janiszewski.txt · ostatnio zmienione: 2021/04/30 13:52 przez Krzysztof Głaz

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki